ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΤΙΝΑ RADIO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Τηλέφωνο: 26610 23608 Fax: 26610 23609
  • Διαφημιστικό Τμήμα Τηλέφωνο: 2661 550490

  • Διεύθυνση: Κατίνας Παπά 10 Κέρκυρα

  • Email: info@aktinaradio.fm  &  aktinaradio1047@gmail.com